ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 46-2539 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 46 ความทนแรงกระแทก

TIS 285 เล่ม 46-2539 : Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 46 Impact resistance (resistance of organic coatings to the effects of rapid deformation)

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความทนแรงกระแทก
600 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025