ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : Calcium Sulphate Dihydrate JIS K 1433

Calcium Sulphate Dihydrate JIS K 1433 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แคลเซียม (คำนวณเป็น CaSO4.2H2O)
1,000 2
แคลเซียซัลลเฟต
2,000 3
เหล็ก
600 2
สารที่ไม่ละลายในน้ำ
500 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025