ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : แมกนีเซียมซัลเฟต

Magnesium sulphate : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แมกนีเซียม
1,000 2
แมกนีเซียมซัลเฟต
2,000 3
โพแทสเซียม (คำนวณเป็น K2O)
600 2
เหล็ก
600 2
สังกะสี
600 2
สารหนู
600 2
ซีลีเนียม
600 2
แมงกานีส
600 2
ตะกั่ว
600 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025