ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 10-2524 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบระยะเวลาเมื่อแห้งแข็ง

TIS 285 เล่ม 10-2524 : Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 10 Hard-drying time

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ระยะเวลาเมื่อแห้งแข็ง
300 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025