ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 9-2524 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 9 การทดสอบการแห้งที่ผิวโดยใช้ลูกแก้ว

TIS 285 เล่ม 9-2524 : Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 9 Surface-drying test - Ballotini method

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การทดสอบการแห้งที่ผิวโดยใช้ลูกแก้ว
300 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025