ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. ASTM : กาว : Silicone ซิลแลนท์,Polyurethane ซิลแลนท์

- : silicone sealant, polyurethane sealant

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ซิลิโคน ซิลแลนท์, พอลิยูรีเทน ซิลแลนท์ : ความแข็ง
600 25
ซิลิโคน ซิลแลนท์, พอลิยูรีเทน ซิลแลนท์ : แรงดึง
600 25
ซิลิโคน ซิลแลนท์, พอลิยูรีเทน ซิลแลนท์ : การยืดตัว
600 25
ซิลิโคน ซิลแลนท์, พอลิยูรีเทน ซิลแลนท์ : ความถ่วงจำเพาะ
300 25
ซิลิโคน ซิลแลนท์, พอลิยูรีเทน ซิลแลนท์ : การทนความร้อน
600 50
ซิลิโคน ซิลแลนท์, พอลิยูรีเทน ซิลแลนท์ : การติดแน่นบน mortar
400 25
ซิลิโคน ซิลแลนท์, พอลิยูรีเทน ซิลแลนท์ : การติดแน่น บน aluminium
600 25
ซิลิโคน ซิลแลนท์, พอลิยูรีเทน ซิลแลนท์ : ความต้านแรงดึงที่ความยืดตัวร้อยละ... (เช่นที่ 50) รายการละ
200 25
ซิลิโคน ซิลแลนท์, พอลิยูรีเทน ซิลแลนท์ : ความต้านแรงฉีกขาด
500 25
ซิลิโคน ซิลแลนท์, พอลิยูรีเทน ซิลแลนท์ : ระยะเวลาแห้งตัว
400
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025