ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA(INS No.211) : Sodium benzoate

- : Sodium benzoate

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
100 1
Assay
1,500 15
Solubility
400 7
Test for benzoate
1,000 7
Test for sodium
1,000 7
Loss on drying
400 1
Acidity or alkalinity
800 7
Readily carbonizable substances
1,000 7
chlorinated organic compounds
1,500 7
Readily oxidization Substance
1,000 7
ตะกั่ว
1,500 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025