ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 272-2549 : สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป

TIS 272-2549 : Emulsion paints for general purposes

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ ความละเอียด
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาที่สีแห้ง แห้งที่ผิว
250 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาที่สีแห้ง แห้งแข็ง
250 3
คุณลักษณะทางปริมาณ กำลังซ่อนแสง
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ตะกั่ว
600 15
คุณลักษณะทางปริมาณ ปรอท
1,000 15
สี
400 1
ภาวะในภาชนะบรรจุ
250 1
เสถียรภาพต่อการเก็บ
400 180
เสถียรภาพต่อการเก็บที่อุณหภูมิสูง
1,000 10
สมบัติในการใช้งานและลักษณะของฟิล์มเมื่อแห้ง การเคลือบสีด้วยแปรงและลูกกลิ้ง การเคลือบทับ
600 3
ความทนทานต่อการดัดโค้ง
400 3
ความทนทานต่อเชื้อรา
1,000 45
ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ (เฉพาะสีภายนอก)
4,600 45
ความคงทนต่อแสง (เฉพาะสีภายใน)
500 30
ความทนน้ำ (เฉพาะสีภายนอก)
600 3
ความทนด่าง
600 3
ความทนทานต่อการเช็ดล้าง (เฉพาะสีภายใน)
600 3
ความทนทานต่อการขัดถู (เฉพาะสีภายนอก)
600 3
ภาชนะบรรจุ
100 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025