ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : โพแทสเซียม ซัลเฟต

- : Potassium Sulfate

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Purity
1,500 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025