ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

สีอุตสาหกรรม และวาร์นิช (ISO) : สีอุตสาหกรรม และวาร์นิช (ISO 2813,ISO 3248,ISO 11890-1,ISO 11890-2,ISO 3856-1,ISO 3856-7,ISO 3856-4,ISO 3856-5)

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Gloss at 60 องศา(ISO 2813 : 1994)
600 7
Heat resistance (ISO 3248)
1,500 7
VOCs (ISO 11890-1)
5,000 15
5,600 7
VOCs (ISO 11890-2)
5,000 15
3,600 7
Lead (ISO 3856-1)
1,500 7
Mercury (ISO 3856-7)
1,500 7
Cadmium (ISO 3856-4)
1,000 7
Chromium Hexavalent (ISO 3856-5)
2,000 7
สารประกอบอะโรมาติก
5,000 10
เอทิลเบนซีน
1,500 5
ค่าเตรียมตัวอย่าง
400 0
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025