ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

สีอุตสาหกรรม และวาร์นิช (ASTM) : สีอุตสาหกรรม และวาร์นิช (ASTM D 968, ASTM D 2486,ASTM D 4541,ASTM D 2794,ASTM G 154-06,ASTM B117,ASTM D 4752-03,ASTM D 3359,ASTM D 3335,ASTM D 3717 )

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
pull off test (ASTM D 3359)
1,500 7
Scratch resistance (ASTM D 2486)
600 7
Adhesion (ASTM D 4541)
600 7
QUV (ASTM G154-06)
Salt spray test (ASTM B117)
Solvent resistance (ASTM D4752-03)
1,500 7
Lead (ASTM D 3335)(Pb)
1,500 7
Mercury (ASTM D 3335)(Hg)
1,500 7
Cadmium (ASTM D 3335)(Cd)
1,000 7
Tin (ASTM D 3717)
1,000 7
Arsenic (ASTM D 3717 by HG-AAS)
1,500 7
Antimony (ASTM D 3717 by AAS)
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025