ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

FCC (Maltodextrin) : Maltodextrin

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 1
Identification
1,000 15
Assay (dextrose equivalent)
1,500 15
Lead
1,500 15
Protein
600 15
Residue on ignition
800 15
Sulfir dioxide
1,500 15
Total solids
400 10
Moisture
400 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025