ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (INS No. 471) : Mono- and Diglycerides

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
200 1
100 1
Solubility
300 2
400 7
Infrared absorption
600 10
1,000 15
Tests for fatty acids
200 2
2,000 30
Test for glycerol
400 2
1,000 15
Water
500 2
1,500 15
Acid value
200 5
800 15
Free glycerol
500 5
1,500 15
Soap
100 3
600 15
Lead
600 5
1,500 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025