ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (INS No. 202) : Potassium Sorbate

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
1,500 7
appearance
100 1
Solubility
400 7
Test for potassium
1,000 7
Melting range of sorbic acid derived from the sample
1,000 7
Test for unsaturation
1,000 7
Loss on drying
400 7
Acidity or alkalinity
1,000 7
Aldehydes
Lead
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025