ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (INS No. 965ii) : maltitol syrup

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 1
Assay
1,500 15
Solubility
400 7
Thin layer chromatography
1,500 15
Water
1,500 15
Sulfated ash
800 15
Chloride
1,500 15
Sulfate
1,000 15
Nickel
1,000 15
Reducing sugars
Lead
1,500 15
Total hydrogenated saccharides
7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025