ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (INS No.965i) : Maltitol

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 1
Assay
1,500 30
Solubility
400 15
Melting range
600 15
Thin layer chromatography
1,500 15
Water
1,500 15
Specific rotation
600 15
Sulfated ash
800 15
Chlorides
1,500 15
Sulfates
1,000 15
Nickel
1,000 15
Reducing sugars
1,500 15
Lead
1,500 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025