ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (INS No. 440) : Pectins (2009)

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
appearance
100 1
Test for pectins
Test for amide group
1,000 7
Loss on drying
400 7
Sulfur dioxide
1,500 7
Residual solvents (methanol)
1,500 7
Residual solvents (ethanol)
1,500 7
Residual solvents (2-propanol)
1,500 7
Acid-insoluble ash
1,000 7
Total insolubles
800 7
Nitrogen conten
1,500 7
Galacturonic acid
1,000 7
Degree of amidation
1,500 7
Lead
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025