ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (INS No.1105) : LYSOZYME HYDROCHLORIDE

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 1
Assay
Solubility
pH
400 7
Spectrophotometry
1,000 15
Water
1,500 15
Residue on ignition
800 15
Nitrogen
1,000 15
Chlorides
1,500 15
Sodium
1,000 15
Total bacterial count
400 15
Salmonella spp.
700 15
Staphylococcus aureus
700 15
E. coli
700 15
Lead
1,500 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025