ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (Ins no.425) : Konjac Flour

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 7
Assay
500 7
1,500 30
Solubility
300 1
400 15
Gel formation
300 1
1,000 30
Formation of heat-stablegel
1,500 30
Loss on drying
300 2
400 15
Total ash
300 3
800 15
Protein
500 2
600 30
Lead
600 5
1,500 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025