ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (Ins no.322i) : Lecithin (Phosphatides, phospholipids)

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 7
Assay
1,500 30
Solubility
400 15
Test for phosphorus
1,000 15
Test for choline
1,000 15
Test for fatty acids
1,500 30
Test for hydrolysis
1,500 30
Loss on drying
400 15
Acid value
800 30
Peroxide value
1,500 30
Toluene-insoluble matter
1,000 30
Lead
1,500 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025