ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (INS No. 412) : GUAR GUM

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
appearance
100 1
Solubility
400 7
Gel formation
1,000 7
Viscosity
600 7
Gum constituents
Microscopic examination
1,500 7
Loss on drying
400 7
Borate
1,000 7
Total ash
800 7
Acid-insoluble matter
800 7
Protein
600 7
Residual solvents (ethanol or isopropanol)
3,000 7
Lead
1,500 7
Microbiological criteria (Total (aerobic) plate count 400.-,E. coli 700.-,Salmonella 700-,Yeasts and moulds 400.-)
2,200 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025