ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (INS No.410) : Carob bean gum

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 7
IDENTIFICATION
1,000 30
Solubility
400 15
Gel formation
1,000 15
Viscosity
600 15
Gum constituents
1,000 15
Microscopic examination
1,500 15
Loss on drying
400 15
Total ash
800 15
Acid-insoluble matter
800 15
Protein
600 30
Starch
1,500 30
Residual solvents (Isopropanol)
1,500 30
Lead
1,500 30
Microbiological criteria (Total (aerobic) plate count:)
400 30
Microbiological criteria (E. coli)
700 30
Microbiological criteria (Salmonella)
700 30
Microbiological criteria (Yeasts and moulds)
400 30
Residual solvents (Ethanol)
1,500 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025