ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธรณสุข ฉบับ 281 JECFA (INS No. 296) DL-Malic Acid : DL-Malic Acid

รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธรณสุข ฉบับ 281 JECFA (INS No. 296) DL-Malic Acid : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
appearance
100 1
Assay
1,500 7
Solubility
400 7
Melting range
600 7
Test for malate
1,000 7
Fumaric and maleic acid
3,000 7
Lead
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025