ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ทารากัม

- : Tara Gum

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
700 1
Solubility
400 7
Viscosity
400 7
Loss on drying
400 7
Ash
800 7
Acid insoluble matter
1,000 7
protein
600 15
starch
1,500 7
Lead
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025