ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : น้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด
600 7
ของแข็งแขวนลอย
400 7
สีและรส
400 7
ซัลเฟต
1,500 7
ไซยาไนด์
1,500 7
น้ำมันและไขมัน
800 7
ฟอร์มาดีไฮด์
1,500 7
ฟีนอล
1,500 7
ฟรี คลอรีน
1,500 7
ออกาโนคลอรีน
3,500 7
ออกาโนฟอสเฟต
3,500 7
คาร์บาเมต
3,500 7
ไบโอเคมีคอล ออกซิเจน ดีมาน
400 7
ไนโตรเจนทั้งหมด (Kjeldahl)
1,000 7
เคมีคอล ออกซิเจน ดีมาน
400 7
สังกะสี
700 7
โครเมียม+6 (Chromium Hexavalent)
2,000 7
โครเมียม+3 (Chromium Trivalent)
2,000 7
ทองแดง
700 7
แคดเมียม
700 7
บาเรียม
700 7
ตะกั่ว
700 7
นิเกิล
700 7
แมงกานีส
700 7
สารหนู
1,000 7
ซีลีเนียม
1,200 7
ปรอท
1,000 7
ปริมาณออกซิเจนละลาย
400 15
สีและกลิ่น
200 7
ค่าความเป็นกรดและด่าง
200 7
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด
600 7
ซีโอดี
400 7
บีโอดี
400 7
อุณหภูมิ
200 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025