ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ASTM D 3363 : น้ำยาเคลือบแก้ว (Corundum 9H Quartz Glass High Hardness High Coating)

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Acid resistance
600 60
Alkali resistance
600 60
Salt Solution resistance
600 60
Hardness by Pencil test ISO 15184:1998
600 60
Hardness by Pencil test ASTM D 3363:2005
600 60
Hardness by Pencil test JIS K 5400:1990
600 60
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025