ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (Ins no.405) : propylene glycol alginate

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
100 3
ความสามารถในการละลาย
400 15
การทำให้เกิดตะกอนด้วยกรดซัลฟูริก
1,000 15
การทำให้เกิดตะกอนด้วยตะกั่วอะซิเตรท
1,000 15
โพรพิลีนไกลคอลทั้งหมด
1,000 15
โพรพิลีนไกลคอลอิสระ
1,000 15
การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง
400 15
สารที่ไม่ละลายในน้ำ
1,000 15
ตะกั่ว
1,500 15
สารหนู
1,500 15
จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
400 15
ยีสต์และรา
400 15
โคลิฟอร์ม
400 15
ซัลโมเนลลา
700 15
ปริมาณโซเดียมอัลจิเนต
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025