ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม(สีอุตสาหกรรม) : สีอุตสาหกรรม

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ตะกั่ว
1,500 45
แคดเมียม
1,000 45
ปรอท
1,500 45
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์
2,000 45
VOCs (ISO 11890-2)
3,600 45
VACs
6,000 45
VOCs (ISO 11890-1)
5,600 45
Formaldehyde
1,500 45
Halogenated solvent
3,000 45
Tin
1,000 30
Arsenic
1,500 30
Antimony
1,500 30
Aromatic Hydrocarbon
6,000 45
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025