ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : กากตะกรันจากการถลุงแบตเตอรี่เก่า

- : Soluble Threshold Limit Concentration

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารหนู
1,500 30
แคดเมียม
1,000 30
โครเมี่ยม
1,000 30
ทองแดง
1,000 30
ตะกั่ว
1,500 30
แมงกานีส
1,000 30
ปรอท
1,500 30
นิกเกิล
1,000 30
สังกะสี
1,000 30
pH
Density
% Solid before Treat
% Solid After Treat
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025