ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.13 : กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่ว-กรด

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ความเข้มข้นกรดซัลฟิวริก (H2 SO4)
1,000 2
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
500 1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ที่อุณหภูมิ 15.6 องศาเซลเซียส
500 1
ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้
800 3
สารอินทรีย์
500 2
แพลทินัม (Pt)
600 2
เหล็ก (Fe)
600 2
ทองแดง (Cu)
600 2
สังกะสี
600 2
สารหนู
600 2
แอนทิโมนี
600 2
ซิลีเนียม
600 2
นิกเกิล
600 2
แมงกานีส
600 2
ไนเทรต
500 2
แอมโมเนียม
500 2
คลอไรด์
1,000 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025