ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : Sodium Hydroxide (Solid) : NaOH Flake (98%w/w)

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป (Appearance)
100 1
โซเดียมไฮดรอกไซด์
1,000 2
โซเดียมคาร์บอเนต
1,000 2
โซเดียมคลอไรด์
1,000 2
เหล็ก
600 2
สารออกซิไดซ์
1,000 2
ปรอท
600 2
สารที่ไม่ละลายน้ำ
500 3
สารหนู
600 2
ตะกั่ว
600 2
โลหะหนัก
500 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025