ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.217-2549 : กรดเกลือ (Hydrochloric acid : HCl)

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป (Appearance)
100 1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Sp.gr.) @ ระบุอุณหภูมิ
500 1
กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
1,000 2
ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้
800 3
ซัลเฟต (คำนวณเป็น as H2SO4)
1,000 2
เหล็ก (Fe)
600 2
คลอรีนอิสระ (Free Cl2)
1,000 2
ปรอท (Hg)
600 2
สารหนู (As)
600 2
โลหะหนัก คำนวณเป็น (as Pb)
500 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025