ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แอมโมเนีย
1,000 2
คาร์บอเนต
500 1
สารที่ไม่ระเหย
500 2
แมกนีเซียม
600 2
โซเดียม
600 1
โลหะหนัก
500 1
เหล็ก
600 2
แมงกานีส
600 2
ปรอท
600 2
สารหนู
600 45
ฟลูออไรด์
1,000 2
ซัลเฟต
1,000 1
ไนไทรต์
1,000 1
คลอไรด์
1,000 1
แคดเมียม
600 2
ทองแดง
600 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025