ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : Sodium Hydroxide 50%, Sodium Hydroxide 98%, Caustic Soda, 50%

- : Sodium Hydroxide, Sodium Hydroxide 98%, Caustic Soda, 50%

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สังกะสี(Zn)
600 3
ตะกั่ว (Pb)
600 3
ปรอท (Hg)
600 3
แคดเมียม (Cd)
600 3
เหล็ก (Fe)
600 3
นิกเกิล(Ni)
600 3
โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)
500 3
โครเมียม (Cr)
600 3
ทองแดง (Cu)
600 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025