ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มาตรฐานน้ำบริสุทธิ์ (AAMI) : น้ำ RO

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
อะลูมิเนียม(aluminium)
600 7
คลอรีนตกค้าง
300 1
ทองแดง (copper)
600 7
ฟลูออไรด์
600 2
ตะกั่ว(lead)
600 7
ไนเทรต ในรูป N
500 3
ซัลเฟต
500 3
สังกะสี (zinc)
600 7
แคลเซียม
600 7
แมกนีเซียม
600 7
โซเดียม(sodium)
600 7
โพแทสเซียม(potassium)
600 7
สารหนู(arsenic)
600 7
แบเรียม(barium)
600 7
แคดเมียม(cadmium)
600 7
โครเมียม(chromium)
600 7
ปรอท(mercury)
600 7
ซีเลเนียม(selenium)
600 7
เงิน(silver)
600 7
พลวง (antimony)
600 7
เบริลเลียม(beryllium)
600 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025