ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2550 : น้ำประปาภูมิภาค

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี
150 1
400 7
กลิ่น
0 1
200 7
ความขุ่น
200 1
200 7
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
200 7
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด
400 2
400 7
เหล็ก(iron)
600 7
700 7
แมงกานีส(manganese)
600 7
700 7
ทองแดง (copper)
600 7
700 7
สังกะสี (zinc)
600 7
700 7
ความกระด้างทั้งหมด
300 1
400 7
ซัลเฟต
500 1
800 7
คลอไรด์ ในรูป CI
400 1
1,500 7
ฟลูออไรด์ ในรูป F
400 1
1,500 7
ไนเทรต ในรูป N
500 1
1,500 7
ปรอท(mercury)
600 7
1,000 7
ตะกั่ว(lead)
600 7
700 7
สารหนู(arsenic)
600 7
1,000 7
ซีเลเนียม(selenium)
600 7
1,200 7
โครเมียม(chromium)
600 7
700 7
แคดเมียม(cadmium)
600 7
700 7
แบเรียม(barium)
600 7
700 7
ไซยาไนด์
500 3
1,000 7
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100 มล.
400 7
อี โคไล
700 7
สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส
700 7
แซลโมเนลลา
700 7
คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
700 7
รส
200 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025