ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ประเภทการจัดตั้งสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2530 : น้ำสระว่ายน้ำ

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี แพลตินัมโคบอลต์สเกล
150 1
คลอรีนตกค้าง มก./ลิตร
300 1
ความเป็นกรดด่าง
200 1
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100 มล.
300 5
400 7
อี.โคไล (E.coli)
500 12
700 7
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
500 12
แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)
500 15
คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens)
500 12
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025