ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : หินปูน (CaCO3)

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แคลเซียม (Ca)
1,000 2
แมกนีเซียม (Mg)
1,000 2
น้ำหนักที่สูญหาย (Loss at 1000° C)
800 3
ความชื้นที่อุณหภูมิ 120°C
300 2
สารที่ไม่ละลายในกรด
500 2
คาร์บอนไดออกไซด์
800 5
ปริมาณที่ค้างบนแร่ง แร่ง 125 ไมโครเมตร
500 3
ปริมาณที่ค้างบนแร่ง แร่ง 45 ไมโครเมตร
500 3
Magnesium and alkali
1,000 2
เหล็ก
600 2
ทองแดง
600 2
แมงกานีส
600 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025