ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ปูนไลม์ (Quick Lime)

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แคลเซียม (Ca)
1,000 2
แมกนีเซียม (Mg)
1,000 2
น้ำหนักที่สูญหาย (Loss at 1000° C)
800 3
ความชื้นที่อุณหภูมิ 120°C
300 3
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
800 2
CaO หรือ Ca(OH)2
3,900 10
ซัลเฟต (sulphate, SO4)
1,000 5
สารที่ไม่ละลายในกรด
500 2
ดีบุก
600 2
สารหนู
600 2
ทองแดง
600 2
นิกเกิล
600 2
โครเมียม
600 2
แคดเมียม
600 2
ตะกั่ว
600 2
ปรอท
600 2
สังกะสี
600 2
ซีลีเนียม
600 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025