ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : เกลือ ( NaCl)

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คลอไรด์ (Cl)
1,000 3
แคลเซียม (Ca)
600 2
แมกนีเซียม (Mg)
600 2
ซัลเฟต (SO4)
1,000 3
ด่าง (alkalinity)
1,000 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025