ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : แมกนีเซียมคลอไรด์ (Magnesium chloride, MgCl2)

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แมกเนเซียม (Mg)
1,000 2
คลอไรด์ (Cl)
1,000 2
แคลเซียม (as CaCl2)
1,000 2
โซเดียม (as NaCl)
600 2
โพแทสเซียม (as KCl)
600 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025