ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : Acetic acid

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กรดอะซิตริก
1,000 5
Color
500 2
Residue after evaporation
500 3
คลอไรด์
1,000 2
ซัลเฟต
1,000 2
โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)
2 500
เหล็ก
600 2
วิเคราะห์ปริมาณกรดอินทรีย์ด้วยเครื่อง HPLC กรดฟอร์มิก (Formic Acid)
2,000 3
สารหนู
600 2
ทองแดง
600 2
ซัลเฟต (คำนวณเป็น Na2 SO4)
1,000 2
คลอไรด์ (คำนวณเป็น Chloride)
1,000 2
ตะกั่ว
600 2
สังกะสี
600 2
ปรอท
600 2
กรดอะซิตริก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025