ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 221-2541 : ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป

TIS 221-2541 : Zinc oxide for general industrial use

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
100 1
ซิงก์ออกไซด์
1,000 1
1,500 15
ความชื้น
200 1
400 5
สารที่ละลายในน้ำ
500 1
800 5
ตะกั่ว
600 2
1,500 15
แคดเมี่ยม
600 2
1,000 15
ส่วนที่ค้างบนแร่ง 45 ไมโครเมตร
500 10
1,000 1
การบรรจุ : น้ำหนักสุทธิ
600 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025