ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 165-2554 : สารส้มชนิดเภสัชกรรม ชนิดที่ 3

TIS 165-2554 : Aluminium sulphate, potash alum and ammonium alum

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
คุณลักษณะทางเคมี สารที่ไม่ละลายน้ำ
500 2
คุณลักษณะทางเคมี โลหะหนัก คำนวณเป็น Pb
500 2
คุณลักษณะทางเคมี เหล็ก
600 2
คุณลักษณะทางเคมี สารหนู
600 2
คุณลักษณะทางเคมี แอมโมเนียมอะลัม
1,000 2
คุณลักษณะทางเคมี ทองแดง
600 2
คุณลักษณะทางเคมี สังกะสี
600 2
คุณลักษณะทางเคมี แอลคาไลน์เอิร์ท
1,000 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025