ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : แอลกอฮอล์

- : Alcohol

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แอซีโทน
1,500 5
2-โพรพานอล
1,500 5
เมทานอล (วิเคราะห์เชิงคุณภาพ)
1,000 5
ความบริสุทธิ์
2,500 5
เอทานอล
1,500 5
ปริมาณน้ำ
1,000 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025