ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JIS K 1436-1971 : โปแตสเซียม เปอร์แมงกาเนต (ด่างทับทิม)

JIS K 1436-1971 : Potassium Permanganate

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
% Potassium Permanganate
2,000 2
สารที่ไม่ละลายน้ำ
500 2
ซัลเฟต (SO4)
1,000 2
คลอไรด์ (Cl)
1,000 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025