ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2515-2555 : สีเคลือบเงาชนิดน้ำ

TIS 2515-2555 : Water-borne gloss enamel paints

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความทนทานต่อเชื้อรา
1,500 45
ความทนทานต่อตะไคร่
3,000 90
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025