ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2514-2553 : สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์

TIS 2514-2553 : Solar heat reductive emulsion paints

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความทนทานต่อตะไคร่
3,000 90
ความทนทานต่อเชื้อรา
3,000 30
ปริมาตรสุทธิ
1,000 45
ระยะเวลาการแห้งที่ผิว
200 7
ระยะเวลาการแห้งแข็ง
300 7
กำลังซ่อนแสง
300 7
การสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์
800 7
ตะกั่ว
ปรอท
600 30
แคดเมียม
1,000 30
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์
600 30
สี
1,500 30
ภาวะในภาชนะบรรจุ
400 7
เสถียรภาพต่อการเก็บ
300 7
เสถียรภาพต่อการเก็บที่อุณหภูมิสูง
500 180
การเคลือบสีด้วยแปรงและลูกกลิ้ง
1,250 7
การเคลือบทับ
600 7
ความทนการดัดโค้ง
600 7
ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ
600 7
ความทนน้ำ
17,890 30
ความทนด่าง
600 7
ความทนการขัดถู
600 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025