ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2321-2549 : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

TIS 2321-2549 : Weather resistant emulsion paints

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ : ความละเอียด
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : ระยะเวลาที่สีแห้งแห้งที่ผิว
250 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : ระยะเวลาที่สีแห้งแห้งแข็ง
250 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : กำลังซ่อนแสง
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : ตะกั่ว
600 15
คุณลักษณะทางปริมาณ : ปรอท
1,000 15
สี
400 1
ภาวะในภาชนะบรรจุ
250 1
เสถียรต่อการเก็บ
400 180
เสถียรภาพต่อการเก็บที่อุณหภูมิสูง
1,000 30
สมบัติในการใช้งานและลักษณะของฟิล์มเมื่อแห้ง การเคลือบสีด้วยแปรงและลูกกลิ้ง การเคลือบทับ
600 3
ความทนทานต่อการดัดโค้ง
400 3
ความทนทานต่อเชื้อรา
1,000 45
ความทนทานต่อตะไคร่ (เฉพาะสีภายนอก)
3,000 90
ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ (เฉพาะสีภายนอก)
17,800 45
ความคงทนต่อแสง (เฉพาะสีภายใน)
500 30
ความทนน้ำ (เฉพาะสีภายนอก)
600 3
ความทนด่าง
600 3
ความทนทานต่อการเช็ดล้าง (เฉพาะสีภายใน)
600 3
ความทนทานต่อการขัดถู (เฉพาะสีภายนอก)
600 3
ภาชนะบรรจุ
100 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025