ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2241-2548 : สีเคลือบเงาอะคริลิกเรซิน

TIS 2241-2548 : Acrylic resin enamel

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ระยะเวลาแห้งแข็ง
300 7
กำลังซ่อนแสงเฉพาะสีขาวและสีอ่อน
500 7
ความเงาที่มุม 60 องศา
600
สารที่ไม่ระเหยสีขาวและสีอ่อน
400 7
สารที่ไม่ระเหยสีอื่น
400 7
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300
สมบัติในการใช้งานทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง
600
สมบัติในการใช้งานการพ่น
600
การคายสียกเว้นสีขาว
600
ลักษณะของฟิล์มสี
600
ความทนแรงกระแทก
1,500 7
ความทนน้ำ
600 7
ความทนด่าง
600 7
ความทนทานต่อสภาพล้มฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
1,250
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมาบและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025